Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Hodkovce.

Prísny zákaz pálenia a zakladania ohňa !!!

Vzhľadom na dlhodobé trvanie extrémneho sucha a vysokých teplôt vznikla hrozba požiarov. Hrozba sa týka nepokosených trávnych porastov a pri požiari je nebezpečie prenosu na rodinné domy. Dôrazne upozorňujem všetkých spoluobčanov na dodržiavanie platného VZN obce a na nebezpečenstvo vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom.

JUMPING Fitnes program v kultúrnom dome v Hodkovciach -pondelky a štvrtky

Ponuka cvičenia na trampolínkach pre zvýšenie kondície, upevnenie zdravia, relaxácie a veľa ďalších dobrých účinkov na organizmus človeka. Cvičenia organizuje skúsená cvičiteľka v kultúrnom dome v Hodkovciach každý pondelok a stredu od 18.00 hodiny už od 25.4.2022. Záujemci volajte na číslo 0908 635 400

Oznam – domový odpad – nálepky na bedne

Vážení občania, do poštových schránok Vám boli doručené nálepky s nápisom „KOSIT 2022“. Tieto nálepky je potrebné nalepiť na odpadové nádoby, ktoré sú určené na komunálny odpad (nádoby určené na triedený odpad -žltá, modrá a zelená nádoba- sa neoznačujú nálepkou). Jedna nálepka platí pre jednu 120 l nádobu a pre štyroch členov domácnosti. Kto používa 240 l nádobu… Čítať viac

Mobilná aplikácia Hodkovce

Využite bezplatnú aplikáciu vo svojom telefone. Aplikácia Vám ukáže obsah obecnej web stránky. Nainštalujte si ju z GOOGLE PLAY tak, že si dáte vyhľadať názov Hodkovce. Každá informácia na obecnom webe bude u vás v telefóne.

Objednanie vyťahania žumpy

Kto potrebuje vyviezť obsah žumpy pri rodinnom dome, môže si túto službu objednať na obecnom úrade osobne, telefonicky alebo e-mailom. Obec má s VVS a.s uzavretú rámcovú zmluvu  o vývoze žúmp pre dve a viac domácností naraz, teda každá domácnosť min. 5 m3 za cenu 32,50 Eur. Kontakt: na obec: 055/6970178  Poruchová služba VVS, oprava prípojky,… Čítať viac