Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Hodkovce.

Vakcinácia psov a mačiek v obci

Vakcinácia psov a mačiek v obci v súlade s § 17 zákona č. 39/2007 Z. z. Dňa 14.8.2021 bude MVDr. Zuzana Lacková, PhD. v obci Hodkovce pri  požiarnej zbrojnici v čase od 9,00 do 11,00  vakcinovať psov a mačky voči besnote.  Cena vakcíny voči besnote je 10.- eur (cena platná pre psy, aj mačky) Cena vakcíny voči viacerých infekčným ochoreniam,… Čítať viac

Mobilná aplikácia Hodkovce

Využite bezplatnú aplikáciu vo svojom telefone. Aplikácia Vám ukáže obsah obecnej web stránky. Nainštalujte si ju z GOOGLE PLAY tak, že si dáte vyhľadať názov Hodkovce. Každá informácia na obecnom webe bude u vás v telefóne.

Spojený vývoz žúmp

Obecný úrad Hodkovce uzavrel s VVS a.s. zmluvu o vývoze obsahu žúmp pre domácnosti. V praxi to znamená to, že dve domácnosti požiadajú obecný úrad o vyťahanie domovej žumpy v objeme 5m kubických. Obec zabezpečí v čo najkratšom čase fekálne auto a zaplatí faktúru 65 Eur s DPH. Následne túto platbu rozdelí medzi dvoch objednávateľov.… Čítať viac