Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Hodkovce

Obec Hodkovce má zaujímavú históriu. Malebná dedinka rozprestierajúca sa v blízkosti Košíc. Nie len minulosť ale aj jej názov boli veľmi pestré. Obyvatelia ju poznali pod mnohými menami: Hothkowch, Hathkocz, Harkowce ale aj Hodkouce a iné. Patrila do Abovskej a Abovsko-turnianskej župy, okresu Košice. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku, po oslobodení bola začlenená  do Košického kraja, okresu Košice. V súčasnosti tu žije 340 obyvateľov slovenskej národnosti.

1318

Prvá písomná zmienka

Písomná zmienka o obci pochádza z roku 1427, no územie sa spomína pri opise hraníc panstva Šemša už v roku 1318.

1832

Výstavba kostola

1914

Vypukla I. svetová vojna

6. 8. vypukla I. svetová vojna, na ktorej fronty odišli aj muži z obce. Informácie o stratách na životoch sa nezachovali.

1918

Po I. Svetovej vojne

Rozpad Rakúsko-uhorskej monarchie, vznik Československej republiky. V obci vznikla samospráva – obecný výbor a starosta. V obci pôsobila hasičský zbor, ktorý mal ručnú hasičskú striekačku.

1919

Hodkovce

Od roku 1948 sa táto obec nazýva už známym menom Hodkovce

1938

Rozpad ČSR

Rozpad ČSR a začlenenie do Maďarska, do obce prišli maďarskí vojaci

1939

II. svetová vojna

1939 -1945 – II. svetová vojna, pre obyvateľstvo nastali ťažké časy, najmä ku koncu vojny. Ľudia sa ukrývali v pivniciach . 17. januára nemeckí a maďarskí vojaci opustili dedinu a 19. januára  1945 obcou narýchlo prešla oslobodzovacia Červená armáda. K vážnym zraneniam dochádzalo v katastri obce v dôsledku zamínovania terénu. Doplatil na to aj Ján Kižlin, ktorému mína pri návrate z vojny odtrhla

1948

Šarlach

Rozšírila sa detská infekčná choroba šarlach

1950

Nový cintorín

Zriadený nový cintorín, kríž dal postaviť  Jozef Horňák

1950

Obecný dom

Zriadený obecný dom pre MNV, úradovalo sa 2 krát v týždni. Tu sa konali schôdze a prednášky.

1956

Elektrifikácia obce

1964

Výstavba

výstavba mostov, mostíkov, ciest, ukončenie budovy požiarnej zbrojnice, v nej bola (do roku 1972)  kancelária  MNV, výstavba nových rodinných domov

1967

Obecný rozhlas

Zriadenie obecného rozhlasu. Dovtedy sa používal bubon

1972

Kulturný dom

Výstavba kultúrneho domu a kancelárií miestneho národného výboru

1984

Cesta k Valkárni

Výstavba cesty k Valkárni, výstavba nových rodinných domov

1991

Životné prostredie

Zveľaďovanie životného prostredia, výsadba zelene, oprava ciest, rekonštrukcia verejného osvetlenia, výstavba detského ihriska,  oprava rozhlasu, úprava rigolov

Starostovia obce