Fotogaléria

Hodkovce

Dni obce

Aktivačné práce

Jarmok Novačany 2015

Veľkonočné aranžovanie pre deti a mamky

Šarkany a balóny šťastia

Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce Hodkovce 2015

Výzdoba z odpadu 2015

Mikuláš na koči 2015

Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce Hodkovce 2016

MDD 2016

Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce Šemša 2017

MDD 2017

Reprezentácia obce v stolnom tenise 2018

Mikuláš 2018

Realizácia prívodu vody do obce

Príklad