Kontakt

Obecný úrad
044 21 Hodkovce č.2

Obecný úrad: 055/69 70 178

Starosta: Ing. Gabriel Sobota, tel.č.: 0908 75 94 10

Číslo účtu obce: SK28 0900 0000 0051 6521 7198

DIČ: 2021261330

Email: hodkovce@hodkovce.eu

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 30. marca 2021.