Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Hodkovce.

Oznam pre pacientov

MUDr. Peter Vasiľko oznamuje, že v dňoch od 24.08. do 28.08.2020čerpá dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Alena Golianová naSmetanovej ulici

Žumpy

Kto potrebuje vyviezť obsah žumpy pri rodinnom dome, môže si túto službu objednať na obecnom úrade osobne, telefonicky alebo e-mailom. Obec má s VVS a.s uzavretú rámcovú zmluvu  o vývoze žúmp pre dve a viac domácností naraz, teda každá domácnosť min. 5 m3 za cenu 32,50 Eur. Kontakt: na obec: 055/6970178  Poruchová služba VVS, oprava prípojky,… Čítať viac

Výzva

Obecný úrad v Hodkovciach vyzýva všetkých vlastníkov pozemkov aby nenechávali svoje pozemky zarásť burinou. Vlastníci súkromných pozemkov, trávnatých plôch v intraviláne obce sú povinní minimálne 1x v roku tieto pozemky kosiť. Pokuta za nedodržanie tohto príkazu je až do výšky 331,00 €, ktorú môže uložiť Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor.

Informácia – Potraviny

Pre tých obyvateľov, ktorí predajňu nepoznajú a do mesta majú ďaleko, či niečo zabudli nakúpiť, je tu predajňa „POD KAŠTIEĽOM“ v Šemši

Zákaz pálenia v obci !

V obci Hodkovce trvale platí nariadenie VZN 4/2016 §4 a §6 o zákaze pálenia konárov a lístia a porušovaní zásad o čistom prostredí. Pribúdajú konkrétne sťažnosti občanov aj s fotodokumentáciou na porušovanie zákazu o vypaľovaní. Apelujem na všetkých spoluobčanov aby dodržiavali pravidlá spolunažívania a nekonali tak aby sa iní museli sťažovať.