Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Zverejnené 22. júna 2020.
Upravené 7. júla 2020.