Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Zverejnené 22. júna 2020.
Upravené 23. júna 2020.