Preskočiť na obsah

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA

použitých batérií a akumulátorov