Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Lucia Dujava

Poslankyňa

lucia.dujava@gmail.com
PK

Mgr. Peter Kozel

Poslanec

hodkovce@hotmail.com

Bc. Antónia Skasková

Poslankyňa

askaskova052@gmail.com

Bc. Martina Sičáková

Poslanec

martinasicakova@gmail.com

Bc. Gabriel Varga

Poslanec

gabrielvarga@centrum.sk