GDPR

Oznam: Terézia Kinlovičová ukončila svoju činnosť na úseku GDPR dňa 31.10.2022

Zverejnené 5. mája 2021.
Upravené 4. novembra 2022.