GDPR

Oznam: Terézia Kinlovičová ukončila svoju činnosť na úseku GDPR dňa 31.10.2022