Preskočiť na obsah

VZN č.2-2018 o záväznej časti ZaD 2 Územného plánu obce