Preskočiť na obsah

VZN 01-2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov (ZaD) č. 3 ÚPN-O Hodkovce