VZN 01-2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

Zverejnené
2. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. januára 2023 − 16. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 01-2022

Prílohy