Preskočiť na obsah

VZN 01-2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené