Oznámenie verejnou vyhláškou – Úprava VN vedenia Šemša Hodkovce

Zverejnené
5. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2022 − 19. mája 2022
Kategória

Úprava

Prílohy