Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania v referende

Zverejnené
21. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2023 − 27. januára 2023
Kategória

Prílohy