VZN č.-1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hodkovce

Zverejnené
13. mája 2020
Kategória

Prílohy