Rozhodnutie – Verejná vyhláška

Zverejnené
31. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2021

Situácia MŠ