Preskočiť na obsah

Výberové konanie riaditeľa/riaditeľky MŠ Štós

Zverejnené 4.7.2024.

Kategória

Obec Štós vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky MŠ Štós. 

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10.07.2024 do 16:00, osobne do podateľne Obecného úradu Štós alebo zaslať poštou na adresu: Obec Štós, Štós 143, 04426 Štós.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na web stránke obce Štós a v priloženom pdf dokumente.