Preskočiť na obsah

Triedim olej z kuchyne

Zverejnené 15.3.2023.

Kategória

Naša obec v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. spustila zber použitých jedlých olejov a tukov.

  • Pred Obecným úradom v Hodkovcach pribudla nová 120 litrová zberová nádoba čierno-oranžovej farby s označením Jedlé oleje a tuky
  • Každý obyvateľ má možnosť po použití jedlých olejov a tukov tento odpad zbierať do plastovej fľaše, ktorú po naplnení pevne uzavrie a vhodí do čierno-oranžovej zbernej nádoby. Olej tak nekončí v odpadovom potrubí, alebo v pôde
  • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje vyprázdnenie čierno-oranžovej nádoby a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie
  • Použité oleje a tuky sú odvážané na zhodnotenie do bioplynovej stanice