Výzva

Kategória  

Obecný úrad v Hodkovciach vyzýva všetkých vlastníkov pozemkov aby nenechávali svoje pozemky zarásť burinou.

Vlastníci súkromných pozemkov, trávnatých plôch v intraviláne obce sú povinní minimálne 1x v roku tieto pozemky kosiť. Pokuta za nedodržanie tohto príkazu je až do výšky 331,00 €, ktorú môže uložiť Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor.

Zverejnené 22. júla 2020.
Bez úpravy.