Vyťahovanie žúmp

Kategória  

Aktuality z našej obceOznamo vyťahovaní žúmp Občan, ktorý potrebuje vyviezť obsah žumpy pri rodinnom dome, môže si tento odvoz objednať od  spoločnosti VVS.a.s. 

Cena za vyťahanie žumpy je 66 Eur.

Kontakt: 055/7952 777 

Poruchová služba VVS, oprava prípojky, pretlak domovej kanalizácie: 055/7952 420. VVS a.s. ponúka aj vyťahanie dvoch menších žúmp do 5m3 v tej istej obci, napríklad ak sa dohodnú dvaja susedia. Cena za vývoz jednej žumpy obsahu 10 kubíkov je 66 Eur.

Cena za vyťahanie polovičného obsahu je polovica, teda 33 eur pre jedného z dvojice účastníkov.

Celkovú faktúru 66 Eur zaplatí obec s tým, že dohodnutej dvojici vyfakturuje každému po 33 Eur, teda spolu 66 Eur. 

Služba sa objednáva na obecnom úrade, kontakt: T:055/697 01 78 

Žiadame občanov,  aby si každý doklad o vývoze žúmp, septikov,  starostlivo uschovali. Vypúšťať obsah žúmp, septikov do povrchových vôd a podzemných vôd je zakázané (§ 36, ods. 15. Zákon .č. 364/2004 Z. z. o vodách). Bližšie informácie v priloženom pdf.

Zverejnené 15. augusta 2020.
Upravené 16. augusta 2020.