Preskočiť na obsah

Združený vývoz žúmp

Zverejnené 15.8.2020.

Kto potrebuje vyviezť obsah žumpy pri rodinnom dome, môže si túto službu objednať na obecnom úrade osobne, telefonicky alebo e-mailom. Obec má s VVS a.s uzavretú rámcovú zmluvu  o vývoze žúmp pre dve a viac domácností naraz, teda každá domácnosť min. 5 m3 za cenu 32,50 Eur.

Kontakt: na obec: 055/6970178 

Poruchová služba VVS, oprava prípojky, pretlak domovej kanalizácie: 055/7952 420

Dôrazne žiadame občanov,  aby si každý doklad o vývoze žúmp, septikov,  starostlivo uschovali. Vypúšťať obsah žúmp, septikov do povrchových vôd a podzemných vôd je zakázané (§ 36, ods. 15. Zákon .č. 364/2004 Z. z. o vodách).