Spojený vývoz žúmp

Kategória

Obecný úrad Hodkovce uzavrel s VVS a.s. zmluvu o vývoze obsahu žúmp

pre domácnosti. V praxi to znamená to, že dve domácnosti požiadajú obecný úrad o vyťahanie domovej žumpy v objeme 5m kubických. Obec zabezpečí v čo najkratšom čase fekálne auto a zaplatí faktúru 65 Eur s DPH. Následne túto platbu rozdelí medzi dvoch objednávateľov. Objednávky občanov sa prijímajú buď ústne alebo telefonicky na číslach 055/6970178, alebo 0908759410.

Zverejnené 11. januára 2021.
Upravené 9. februára 2021.