Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Kategória

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Hodkovciach prebehne od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Poverená osoba za SODB 2021: Bc. Ľudmila Jágerová, tel. 055/6970178, e-mail hodkovce@hodkovce.eu

Zverejnené 14. januára 2021.
Bez úpravy .