Schôdza Lesné družstvo Hodkovce

Kategória  

Oznam:

19.júla o 15 tej hodine sa v sále KD uskutoční členská schôdza

Lesného družstva – spoločenstvo Hodkovce

Zverejnené 25. júna 2020.
Bez úpravy.