Prísny zákaz pálenia a zakladania ohňa !!!

Vzhľadom na dlhodobé trvanie extrémneho sucha a vysokých teplôt vznikla hrozba požiarov.

Hrozba sa týka nepokosených trávnych porastov a pri požiari je nebezpečie prenosu na rodinné domy.

Dôrazne upozorňujem všetkých spoluobčanov na dodržiavanie platného VZN obce a na nebezpečenstvo vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom.

Zverejnené 8. júla 2022.
Upravené 12. júla 2022.