Oznámenie verejnou vyhláškou – preklad VN vedenia Šemša Hodkovce

Zverejnené 4. mája 2022.
Upravené 5. mája 2022.