Oznámenie o prerokovaní ZaD3 ÚPN-O doplnku ÚP

Zverejnené 30. augusta 2022.
Upravené 31. augusta 2022.