Oznam – domový odpad – nálepky na bedne

Vážení občania,

do poštových schránok Vám boli doručené nálepky s nápisom „KOSIT 2022“. Tieto nálepky je potrebné nalepiť na odpadové nádoby, ktoré sú určené na komunálny odpad (nádoby určené na triedený odpad -žltá, modrá a zelená nádoba- sa neoznačujú nálepkou).

Jedna nálepka platí pre jednu 120 l nádobu a pre štyroch členov domácnosti. Kto používa 240 l nádobu potrebuje dve nálepky. Druhú nálepku je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Hodkovciach za 42,12 Eur.

Zverejnené 14. januára 2022.
Bez úpravy .