Vakcinácia psov a mačiek v obci

Kategória

Vakcinácia psov a mačiek v obci v súlade s § 17 zákona č. 39/2007 Z. z.

Dňa 14.8.2021 bude MVDr. Zuzana Lacková, PhD. v obci Hodkovce pri  požiarnej zbrojnici v čase od 9,00 do 11,00  vakcinovať psov a mačky voči besnote.

 Cena vakcíny voči besnote je 10.- eur (cena platná pre psy, aj mačky)

Cena vakcíny voči viacerých infekčným ochoreniam, vrátane besnoty, stojí u psa 17 .- eur a u mačky 18.- eur.
V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď, búrka) sa hromadná vakcinácia psov a mačiek ruší.

Zverejnené 9. augusta 2021.
Upravené 10. augusta 2021.