Napojme sa na vodovod VVS

Tlačivá žiadostí o vodovodnú prípojku sú aj na obecnom úrade

Zverejnené 3. novembra 2022.
Bez úpravy .