Oficiálne stránky obce

Hodkovce

Pondelok

7:30 - 15:30

Utorok

7:30 - 15:30

Streda

10:00 - 17:00

Štvrtok

neúradný deň

Piatok

7:30 - 12:00

Úradné hodiny

Obec Hodkovce

Obecné zastupiteľstvo

Jaroslav Dubovský

poslanec

dubovskyjaro@gmail.com

Vladimír Semják

poslanec

semjakovci@centrum.sk

Mgr. Tomáš Nováček, PhD.

poslanec

tomas2404@gmail.com

Bc. Gabriel Varga

poslanec

gabrielvarga@centrum.sk

Bc. Lucia Reváková

poslankyňa

revakova.lucia@gmail.com

počítadlo.abz.cz

Obecný úrad Hodkovce 2, 044 21 Šemša

055/697 01 78, 0908 75 94 10

www.hodkovce.eu

Na stránkach sa neustále pracuje